Københavns Kommune

Header of Københavns Kommune case study

Københavns Kommune

Københavns Kommunes intranet betjener flere end 45.000 medarbejdere fordelt på syv forskellige organisationsstrukturer. Med en intranetløsning af ældre dato havde kommunen behov for at forny arbejdet med digitaliseringen af interne processer samt rammerne for deres interne kommunikation.

Services:
Drupal Development

Københavns Kommune og FFW har siden 2012 haft et solidt samarbejde. Efter FFW blev valgt som leverandør på kommunens rammeaftale, har vi samarbejdet om en række af kommunens mest omfattende digitale projekter.

Københavns Kommune servicerer dagligt mange tusinde borgere og medarbejdere, og deres digitale kanaler er derfor altafgørende for effektiv kommunikation og selvbetjening internt og eksternt.
Som et centralt led i kommunikationsindsatsen udviklede FFW én sammenhængende og fleksibel platform bestående af tre løsninge: et intranet, en multisite-løsning og et nyt kk.dk.

Et intranet, der samler 45.000 medarbejdere 

Københavns Kommunes intranet betjener flere end 45.000 medarbejdere fordelt på syv forskellige organisationsstrukturer. Med en intranetløsning af ældre dato havde kommunen behov for at forny arbejdet med digitaliseringen af interne processer samt rammerne for deres interne kommunikation.

Det nye intranet er udviklet i Drupal 7 med en række specialudviklede moduler og features. Det giver blandt andet mulighed for push/pull af nyheder og artikler mellem kommunens intranets og mulighed for søgning på tværs af intranettet og kommunens telefonbog. Intranettet er desuden udviklet med en fleksibel informationsarkitektur, der gør det muligt for redaktørerne at bygge deres egne sider.

Image of Københavns Kommune home screen

Projektet blev løst på et halvt år og indeholder blandt andet oprydning og migrering af 35.000 sider. Herudover reducerede vi de lokale intranets og oprettede personlige sider til hver enkelt ansat i Københavns Kommune, hvorfra de kan tilgå stamdata og se alle aktive administrative sager.
 

Fra 1000 sites til 1

Københavns Kommune havde over 1.000 eksterne websites på forskellige CMS-platforme. Et setup som var både dyrt og besværligt at vedligeholde. Kommunen havde behov for en multisite-løsning, som forenede alle kommunens sites, og hvor nye sites nemt kunne oprettes og vedligeholdes.

Vi udviklede en ny multisite-platform, som fungerer som en sitefabrik, hvor nye sites oprettes med få klik og let vedligeholdes og opgraderes. Multisite-platformen erstatter over 1.000 forskellige offentlige websites med én strømlinet platform, der deler en enkelt kodebase på tværs af hele organisationen. I dag er der oprettet mere end 200 sites på platformen.

Det har betydet en kraftig reduktion af skjulte omkostninger og en platform, som er nem at vedligeholde både redaktionelt og teknisk.

Image of Københavns Kommune on tablet


Det moderne KK.dk

Det nye KK.dk skulle reflektere den nye og moderne kommune og imødekomme det stigende antal borgere og virksomheder, der søger relevant information på kommunens website.    

Opgaven bestod i at udvikle et site, der rent teknisk var en avanceret version af multisite-løsningens udformning. Et site som kommunen let kunne udvide med nye funktioner uden at være bundet til en specifik leverandør.

Princippet om genanvendelighed er bærende på det nye kk.dk, som er delvist bygget på funktioner, indholdstyper og struktur fra multisite-platformen. På denne måde kunne der bruges ekstra kræfter på de avancerede features, nye integrationer og det nye tema, som møder kommunens 500.000 borgere, når de søger information på KK.dk.

Image of Københavns Kommune mobile design


Besøg websitetkk.dk