Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Senest opdateret: april 03, 2019

FFW hjemmeside vilkår og betingelser.


1. Introduktion

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du disse vilkår og betingelser fuldt ud. Hvis du er uenig i nogen af disse vilkår og betingelser, bør du ikke bruge vores hjemmeside.

2. Immaterielle rettigheder

Medmindre andet er angivet, ejer vi eller vores licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder på hjemmesiden og materialet på hjemmesiden. Som beskrevet nedenfor er alle vores immaterielle rettigheder forbeholdt FFW.

3. Licens til at bruge hjemmesiden

Du kan/må se, download til caching, og udskrive sider fra hjemmesiden, forudsat at:

(a) Du må ikke genudgive materiale fra denne hjemmeside (herunder genudgive indhold på en anden hjemmeside), eller reproducere eller lagre materiale fra denne hjemmeside i ethvert offentligt eller privat elektronisk hentnings system;

(b) Du må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge, besøge eller på anden måde udnytte vores hjemmeside eller materiale på vores hjemmeside til et kommercielt formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

(c) Du må ikke redigere eller på anden måde ændre materiale på hjemmesiden.

4. Ansvarsbegrænsninger

Oplysningerne på denne hjemmeside leveres gratis, og du anerkender, at det ville være urimeligt at holde os ansvarlige for denne hjemmeside og oplysningerne på denne hjemmeside.

Mens vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, garanterer vi ikke, at det er fuldstændigt eller nøjagtigt. Vi forpligter os heller ikke til at sikre, at hjemmesiden er tilgængelig, eller at materialet på denne hjemmeside holdes ajour.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, udelukker vi alle repræsentationer, garantier og betingelser (herunder, uden begrænsning, betingelserne i lovgivningen af ​​tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formål og anvendelse af rimelig pleje og dygtighed).

Vores ansvar er begrænset og udelukket i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi er ikke ansvarlige for direkte, indirekte eller følgeskader, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser eller i forbindelse med vores hjemmeside, uanset om der opstår skadeserstatning, kontrakt eller på anden måde - herunder uden begrænsning ethvert tab af fortjeneste, kontrakter, forretning, goodwill, data, indkomst, omsætning eller forventede besparelser.

Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for svig, død eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller for ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

5. Kommentarer

Du må ikke bruge vores hjemmeside på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage skade på hjemmesiden eller forringelse af tilgængeligheden eller tilgængeligheden af ​​hjemmesiden.

Du må ikke bruge vores hjemmeside på nogen måde, som er ulovlig, bedragerisk eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlig, bedragerisk eller skadelig formål eller aktivitet.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til ethvert formål relateret til markedsføring uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til at kopiere, offentliggøre eller sende masseforsendelser eller spam.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til at kopiere, offentliggøre eller sende materiale, der er ulovligt, eller materiale, der kan give anledning til søgsmål efter dansk og anden gældende lov. Alt materiale, du kopierer, offentliggør eller sender via vores hjemmeside, må ikke være ærekrænkende, uanstændigt, diskriminerende eller inflammatorisk; Sådant materiale må ikke krænke nogen persons intellektuelle ejendomsrettigheder eller tillidspotentialer, påvirke nogen persons privatliv eller fremkalde tilskyndelse til at begå en forbrydelse.

Vi forbeholder os ret til at redigere eller fjerne materiale, der er offentliggjort på vores hjemmeside.

Vi kan træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende for at håndtere offentliggørelse af uegnet materiale, herunder at suspendere eller annullere din konto, begrænse din adgang til vores hjemmeside eller påbegynde en retssag mod dig.

Med hensyn til alt det materiale, du sender på vores hjemmeside, giver du os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere sådant materiale i ethvert medie sammen med ret til at underlicensiere sådanne rettigheder.

6. Variation

Vi ændrer disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Kontroller venligst denne side regelmæssigt for at sikre, at du er bekendt med den aktuelle version.

7. Hele aftalen

Disse vilkår og betingelser samt vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies udgør hele aftalen mellem dig og os i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, og erstatter alle tidligere aftaler med hensyn til din brug af denne hjemmeside.

8. Lov og jurisdiktion

Denne beskrivelse reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, og eventuelle tvister vedrørende denne meddelelse er underlagt Domstolen.

9. Vores kontaktoplysninger

Det fulde navn på vores firma er FFW, et firma registreret i Danmark. Vores adresse er Vibenshuset, Lyngbyvej 2, København Ø 2100. Vores moms / CVR nummer er 28687540.

u kan kontakte os via e-mail privacy@ffwagency.com.